Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông quý I năm 2024 thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Kết quả giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của UBND huyện, đạt 98,13% cụ thể như sau: 

          - Về tình hình tiếp nhận hồ sơ: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 1.940 hồ sơ, trong đó:

+ Tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: 410 hồ sơ.

+ Tiếp nhận mới là: 551 hồ sơ.

+ Hồ sơ kỳ trước chuyển qua là: 979 hồ sơ.

- Kết quả giải quyết hồ sơ:

Số hồ sơ đã giải quyết là: 1.340 hồ sơ, trong đó:

+ Số hồ sơ giải quyết đúng hạn là: 1.315 hồ sơ.

+ Số hồ sơ giải quyết quá hạn là: 25 hồ sơ.

Số hồ sơ đang giải quyết là: 600 hồ sơ, trong đó:

+ Số hồ sơ chưa đến hạn là: 590 hồ sơ.

+ Số hồ sơ đã quá hạn là: 10 hồ sơ.

Văn Vương

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang