THÔNG TIN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
 
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI Email
1 VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN
Võ Văn Phú Chánh Văn phòng 0918863470 phuvv@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
Lại Chí Hùng Phó CVP 0918591166 hunglc@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
Mạc Phan Thanh Nhã Phó CVP 0918399057 nhampt@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
2 TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Nguyễn Văn Chúng Trưởng phòng 0917373951 chungnv@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
Trần Ngọc Lam P. Trưởng phòng 0949191400 lamtn@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
Trần Thị Kim Loan P. Trưởng phòng 0917427400 loanttk@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
3 NỘI VỤ
Lê Hoàng Nhã Trưởng phòng 0942434479 nhalh@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
Nguyễn Đăng Sơn P. Trưởng phòng 0984801125 sonnd@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
4 LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Lê Ngọc Chính Trưởng phòng 0982869348 chinhln@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
Nguyễn Ngọc Hải P. Trưởng phòng 0977141117 hainn@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
5 TƯ PHÁP
Trần Tiến Phúc Trưởng phòng 0904424295 phuctt@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
6 NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Nguyễn Duy Ninh P. Trưởng phòng 0982179262 ninhnd@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
Trần Văn Lanh P. Trưởng phòng 0904426366 lanhtv@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
7 TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Huỳnh Tấn Khôi Trưởng phòng 0971891619 khoiht@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
Võ Thúc Sanh P. Trưởng phòng 0919838138 sanhvt@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
Nguyễn Đăng Hải P. Trưởng phòng 0917485456 haind@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
8 KINH TẾ - HẠ TẦNG
Mai Anh Tùng Trưởng phòng 0963133479 tungma@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
9 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Lê Quốc Trung Trưởng phòng 0986077001 trunglq@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
Nguyễn Thị Hương P. Trưởng phòng 0974652281 huongntgd@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
10 VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Nguyễn Hữu Thọ Trưởng phòng 0901231717 thonh@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
Phạm Thị Thu Hiền P. Trưởng phòng 0913679192 hienptt@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
11 THANH TRA
Nguyễn Ngọc Hiệp Chánh Thanh tra 0933167620 hiepnn@hamthuannam.binhthuan.gov.vn
Đặng Thị Thúy Diễm P. Chánh Thanh tra 0938555106 diemdtt@hamthuannam.binhthuan.gov.vn

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Tin liên quan
  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 874
  • Trong tuần: 8 371
  • Tháng hiện tại: 29 752
  • Tổng lượt truy cập: 1391878
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang