Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).Theo đó, thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03 tháng 01 năm 2023 và kết thúc vào ngày 15 tháng 3 năm 2023. Đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm: Các tầng lớp Nhân dân ở trong tỉnh Bình Thuận hoặc ngoài tỉnh; Các cơ quan nhà nước ở tỉnh và địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội; Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; Các trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học.

        Nội dung lấy ý kiến bao gồm : Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật như :  Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;  Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;  Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực;  Hộ gia đình sử dụng đất. Lấy ý kiến các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng như:  Các tầng lớp Nhân dân ở trong và ngoài tỉnh; Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; Các cơ quan nhà nước ở tỉnh và địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Các chuyên gia, nhà khoa học.

        Hình thức góp ý kiến:

        - Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 15 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

        - Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn.

        - Góp ý thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

                                                                                              Ngọc Phu

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 8 265
  • Tháng hiện tại: 31 497
  • Tổng lượt truy cập: 1326068
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang