Huyện Hàm Thuận Nam tăng cường lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện

Thời gian qua các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, nhờ làm tốt việc này hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp và công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tạo sự chuyển biến tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các tổ chức và cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Đề án 06 còn một số khó khăn, tồn tại cần khắc phục. Vì vậy, để nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc tiếp tục thực hiện tốt Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Đề án 06; tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất quán, xuyên suốt từ huyện đến xã, thị trấn; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để đảm bảo việc thực hiện Đề án 06 thông suốt, đạt kết quả tốt.

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn thực hiện tốt các Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 đã ban hành. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ; kịp thời rà soát, điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động chuyển đổi số của cơ quan Nhà nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc góp phần thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2023, tạo nền tảng để thực hiện trong các năm tiếp theo.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn; chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, các nhóm đối tượng có trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế và khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, ngày 06/12/2021 của Chính phủ, gắn việc số hóa với thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

Bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị; quan tâm đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực cho cán bộ chuyên trách để tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống hiệu quả.

Ưu tiên bố trí ngân sách để triển khai nhanh, hiệu quả, đảm bảo tiến độ của Đề án 06 và theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan không yêu cầu xác nhận Chứng minh nhân dân 9 số trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các cơ sở lưu trú trên địa bàn trên địa bàn thực hiện khai báo qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an. Thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của huyện tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, người cư trú trên địa bàn huyện chấp hành các quy định về cư trú, đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; xác định việc thực hiện Đề án 06 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, là bước đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số của huyện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Đề án 06; phát huy tính năng động, sáng tạo, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Đề án, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực tham gia tuyên truyền, hướng dẫn người thân, gia đình và Nhân dân tham gia thực hiện Đề án 06.

 Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện  tốt nội dung Chỉ thị này.

Giao Đảng ủy Công an huyện giúp Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy theo định kỳ hàng tháng để theo dõi, chỉ đạo.

anh tin bai


Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 8 236
  • Tháng hiện tại: 31 468
  • Tổng lượt truy cập: 1326039
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang