GIÁM SÁT VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/7/2022 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện; Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 03/02/2023 của Thường trực HĐND huyện về thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/07/2022 về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện; ngày 23/8/2023 Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số 12/KH - HĐND giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Nội dung giám sát sẽ tập trung đánh giá toàn diện về tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân (khách quan, chủ quan); những kinh nghiệm rút ra từ công tác xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Kiến nghị cấp thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách (nếu có); khắc phục những tồn tại, hạn chế; điều chỉnh, xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn trong thời gian tới.

Pham vi giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện từ đầu năm 2022 đến tháng 8/2023.

Theo Kế hoạch Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND huyện sẽ giám sát đối với Phòng NN&PTNT huyện, UBND các xã: Tân Thành, Hàm Thạnh, Hàm Cường, Tân Lập; thời gian giám sát dự kiến sẽ tiến hành trong tháng 9/2023. Kết quả giám sát sẽ được báo cáo tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện./.

                                      Tuyết Huê – Ban Pháp chế HĐND huyện                        

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 840
  • Trong tuần: 8 337
  • Tháng hiện tại: 29 718
  • Tổng lượt truy cập: 1391844
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang