Họp nghe các đơn vị báo cáo Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả công bố đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Nhằm kịp thời triển khai khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả công bố đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Ngày 24/02/2023, UBND huyện đã tổ chức họp nghe các đơn vị báo cáo Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả công bố đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

 Sau khi nghe báo cáo của Phòng Nội vụ huyện và ý kiến tham luận của các thành phần tham dự, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND huyện về Cải cách hành chính nhà nước năm 2023 huyện Hàm Thuận Nam.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện về Khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả công bố đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

- Rà soát cập nhật lại danh mục TTHC (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), Quyết định công bố của UBND tỉnh, quy trình thực hiện TTHC, mẫu hóa các biểu mẫu,...tại bảng niêm yết Một cửa huyện đối với các TTHC do ngành mình phụ trách và tại Một cửa UBND các xã, thị trấn.

- Rà soát, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin (thiết bị và đường truyền) để khai thác, sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh: Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, Quản lý Văn bản và điều hành, Chữ ký số, thư điện tử công vụ,…

- Cung cấp kịp thời quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình để UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt quy trình đúng thời gian quy định (05 ngày sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố).

- Chỉ đạo CBCCVC thực hiện tiếp nhận và trả kết giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử đạt 100% so với hồ sơ giấy, hồ sơ giải quyết đúng hẹn trên phần mềm một cửa điện tử đạt trên 98%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan giải quyết có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử trong năm 2023 đạt trên 70%.

- Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi giải quyết hồ sơ trễ hẹn (trễ hẹn ở đơn vị nào thì đơn vị đó làm phiếu xin lỗi); hạn chế tình trạng người dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần khi giải quyết 01 hồ sơ TTHC.

- Thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 175/TB-UBND ngày 28/06/2019.

- Tăng cường công tác truyên truyền về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến người dân và doanh nghiệp.

- Chủ động tham khảo các mô hình đã triển khai dịch vụ bưu chính công ích có hiệu quả để áp dụng trên địa bàn huyện.

Văn Vương

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 157
  • Trong tuần: 8 356
  • Tháng hiện tại: 31 588
  • Tổng lượt truy cập: 1326159
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang