Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Vừa qua, UBND huyện ban hành Công văn về Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó giao các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- Thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, gắn với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

- Phối hợp Bưu điện huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích
sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức; trong đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, doanh nghiệp phải tiên phong, gương mẫu đi đầu sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

- Nghiên cứu và triển khai giải pháp đẩy mạnh việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC bằng cách bố trí công chức, viên chức, lực lượng đoàn viên thanh niên,... tại bộ phận một cửa để tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người dân cách thức nộp hồ sơ trực tuyến và cách thức nhận hồ sơ tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Thường xuyên rà soát các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện đảm bảo 100% các TTHC được triển khai trong thực tế.

- Chỉ đạo bộ phận có liên quan thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện
tổ chức tập huấn về nghiệp vụ, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho nhân viên bưu điện.

- Thực hiện nghiêm việc luân chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 175/TB-UBND ngày 28/06/2019.

Văn Vương

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 24
  • Trong tuần: 8 223
  • Tháng hiện tại: 31 455
  • Tổng lượt truy cập: 1326026
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang