Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2023

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai và thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các phòng ban và UBND các xã, thị trấn trong năm 2023; đồng thời, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện. Phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC tại các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh và đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy hơn nữa những ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, thiếu sót. Vừa qua UBND huyện ban hành Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện năm 2023.

Nội dung kiểm tra bao gồm:

1. Công tác kiểm soát TTHC

- Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị.

- Việc tham mưu UBND huyện ban hành quy trình điện tử giải quyết TTHC.

- Thực hiện các hình thức công khai TTHC.

- Việc rà soát, đăng ký và đánh giá đơn giản hóa TTHC.

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến các quy định về hành chính.

- Công tác truyền thông và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

- Tình hình triển khai việc cung cấp dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến.

- Thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo quy định và khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa.

- Tình hình bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC và công chức Bộ phận Một cửa.

- Những nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát TTHC phát sinh trong năm (nếu có).

- Những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

2. Công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị.

- Kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử tại đơn vị.

- Tình hình và kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị.

          Văn Vương

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 8
  • Trong tuần: 8 207
  • Tháng hiện tại: 31 439
  • Tổng lượt truy cập: 1326010
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang