Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả công bố đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện Quyết định số 2825/QĐ-UBND  ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2022; Công văn số 14/SNV-CCHC ngày 04/01/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận về việc triển khai kết quả công bố đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2022 của các cơ quan, địa phương. Vừa qua, UBND huyện ban hành Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả công bố đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, với các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Đẩy nhanh tiến độ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện, phấn đấu trong năm 2023 có 100% dịch vụ đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình.

- 100% các đơn vị, địa phương đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị được đồng bộ, bố trí đầy đủ để phục vụ người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện chuyển đổi số.

- 100% các thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp, các ngành phải cập nhật, đưa vào sử dụng thực hiện trên hệ thống một cửa điện tử, kể cả kết nối với các cơ quan ngành dọc trong giải quyết TTHC (nếu có).

- 100% thủ tục hành chính có yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính, phí lệ, phí được triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến.

- Triển khai đa dạng hoá hình thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 để thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp dễ thực hiện (như qua điện thoại thông minh, máy tính bảng…).

- Triển khai khắc phục dứt điểm tồn tại, hạn chế trong đầu tư nâng cấp Bộ phận một cửa theo hướng hiện tại các địa phương trong năm 2023 hoàn thành đầu tư tại 100% Bộ phận một cửa theo Đề án đã duyệt.

- Thực hiện quy trình và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan, đơn vị để khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ trả lại nhiều lần dẫn đến gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

- Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn huyện.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai áp dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh tại các phòng ban và UBND các xã, thị trấn: Thư điện tử công vụ, Một cửa điện tử, Quản lý văn bản và điều hành, Chữ ký số, …..

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.

Văn Vương

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 185
  • Trong tuần: 5 574
  • Tháng hiện tại: 30 448
  • Tổng lượt truy cập: 1331576
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang