Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 42/2022/NĐ-CP, từ ngày 15/8/2022, cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ như sau:

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

           Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện của dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 

Vừa qua UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 15/9/2023 về Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình triển khai trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh, số lượng: 326 TTHC. Trong đó cấp tỉnh 215 TTHC, cấp huyện 84 TTHC, cấp xã 27 TTHC.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia triển khai trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh số lượng: 275 TTHC. Trong đó cấp tỉnh 171 TTHC, cấp huyện 73 TTHC, cấp xã 31 TTHC.

                                                                                                               VHTT

 

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 861
  • Trong tuần: 8 358
  • Tháng hiện tại: 29 739
  • Tổng lượt truy cập: 1391865
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang