Phát động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Nhằm tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện. Vừa qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch Phát động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2024, tập trung vào các nội dung, giải pháp như sau:

Nội dung Sáng kiến về CCHC là: công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công;  xây dựng và phát triển và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.[1] Chủ đề Cải cách hành chính năm 2024 của huyện Hàm Thuận Nam: “Giảm hồ sơ trễ hẹn, tăng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt”.

- Sáng kiến về công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra CCHC; các sáng kiến về giảm họp và nâng cao chất lượng các cuộc họp.

- Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính (SIPAS).

- Các giải pháp, sáng kiến về cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, cắt giảm các chi phí thực hiện thủ tục hành chính; liên thông giải quyết các thủ tục, “một cửa liên thông” của các ngành, lĩnh vực.

- Cải tiến quy trình, cách thức tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc, trả kết quả nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, nâng cao chất lượng phục vụ.

- Sáng kiến về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công.

 

          Văn Vương 

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang