Kết quả xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số 6 tháng đầu năm 2023

6 tháng đầu năm đã đăng ký cấp chứng thư số bổ sung cho 18 cán bộ, công chức trực tiếp liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trong Bộ phận Một cửa và số hóa 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Đăng ký bổ sung 01 mã định danh điện tử cho Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Chữ ký số, Hệ thống thư điện tử công vụ đã được duy trì triển khai sử dụng có hiệu quả, góp phần đẩy mạnh tăng cường trao đổi, sử dụng văn bản điện tử qua môi trường mạng. 100% CBCC cấp huyện, cấp xã, thị trấn được cấp tài khoản thư điện tử công vụ.

Việc ứng dụng Công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa đã tạo điều kiện trao đổi, theo dõi thông tin xử lý của các đơn vị liên quan, hỗ trợ việc lưu trữ, in ấn mẫu biểu, báo cáo trong quá trình xử lý. Hoạt động sử dụng biên lai tự in trong thanh toán các TTHC được tích hợp trên phần mềm Một cửa điện tử được triển khai hiệu quả. Tham gia tập huấn thanh toán trực tuyến thu phí, lệ phí giải quyết TTHC do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án 06, trọng tâm là 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử. Tại địa bàn huyện thực hiện trực tiếp là 18/25 dịch vụ công, đến nay đã phát sinh hồ sơ; trong đó: Công an huyện là 8/11 dịch vụ, các cơ quan ban, ngành cấp huyện là 10 thủ tục.

Trang thông tin điện tử huyện hoạt động ổn định, giúp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân về các cơ chế chính sách của huyện và bản tin hoạt động của các cơ quan, ban ngành trong huyện trên mạng Internet. Trong 6 tháng đầu năm, đã đăng tải 265 tin, bài trên Trang thông tin điện tử huyện, trong đó có 21 tin về Cải cách hành chính và đăng tải 05 bản tin về chuyển đổi số.

Tăng cường hoạt động tuyên truyền hoạt động cải cách hành chính trên hệ thống truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn.

                                                                                                         VHTT

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 919
  • Trong tuần: 8 416
  • Tháng hiện tại: 29 797
  • Tổng lượt truy cập: 1391923
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang