16 NĂM TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN TÍN DỤNG CẤP NƯỚC SẠCH, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Qua 16 năm triển khai Quyết định số 62/QĐ/2004-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. UBND huyện đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo từng giai đoạn để tổ chức, triển khai thực hiện tại huyện. Đồng thời giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các đơn vị có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện tín dụng cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Từ năm 2004 đến nay, Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Hàm Thuận Nam đã triển khai cho vay tại 12 xã và  thị trấn.

Chương trình tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là một Chương trình mang tính xã hội cao, không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sống, sức khoẻ và môi trường ở nhiều vùng nông thôn  được cải thiện rõ rệt mà còn góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Qua thực tiễn, kết quả của Chương trình đã cho thấy đây là một Chương trình thiết thực và tác động trực tiếp đến đời sống hàng ngày của từng hộ gia đình. Chính sách ưu tiên của Đảng và Chính phủ đối với Chương trình là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của người dân. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, Cấp ủy, UBND các xã, thi trấn luôn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện và Hội đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi theo quy định của Chính phủ từ khâu chỉ đạo thành lập Tổ TK&VV; bình xét cho vay đảm bảo dân chủ và công khai; xác nhận danh sách đối tượng vay vốn; phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội, Tổ TK&VV kiểm tra việc sử dụng vốn vay đến việc thành lập và chỉ đạo Tổ thu hồi nợ khó đòi tích cực đôn đốc thu hồi và xử lý các khoản nợ tồn đọng. Quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của PGD NHCSXH huyện, nhất là hoạt động tại Điểm giao dịch xã. Từ đó hoạt động của  NHCSXH huyện ngày càng thuận lợi, chất lượng tín dụng của chương trình chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được nâng lên.

Doanh số cho vay từ khi thực hiện chương trình đến tháng 2/2020 đạt 187,7 tỷ đồng với trên 18 ngàn lượt hộ vay vốn cư trú tại các xã nông thôn tiếp cận nguồn vốn và đã xây dựng được 17.143 công trình nước sạch và 17.118 công trình vệ sinh, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh và nhà tiêu hợp vệ sinh. Tổng dư nợ của chương trình là 90 tỷ đồng trên 6 ngàn hộ. Mức vốn cho vay đối với mỗi loại công trình tối đa là 10 triệu đồng, lãi suất cho vay ở thời điểm hiện tại là 09%/năm. Đặc biệt, nhiều gia đình vùng nông thôn, trước đây sử dụng nguồn nước ao hồ, nước sông suối không bảo đảm, nay có vốn vay NHCSXH đã xây dựng được bể chứa nước, đường ống dẫn nước sạch về tận nhà và có nguồn nước hợp vệ sinh để sinh hoạt trong gia đình. Chương trình tín dụng đã góp phần thực hiện các tiêu chí về nước hợp vệ sinh, nước sạch và vệ sinh môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa tín dụng Chiến lược Quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trong thời gian tới PGD NHCSXH huyện luôn bám sát chủ trương, chính sách của Chính phủ, chỉ đạo của Thường trực huyện ủy, UBND  huyện  và phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các xã  trong công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách đến người dân biết, hưởng ứng đồng tình thực hiện.

PGD NHCSXH HÀM THUẬN NAM

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 502
  • Trong tuần: 5 731
  • Tháng hiện tại: 29 583
  • Tổng lượt truy cập: 1334677
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang