HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐIỀU HÀNH CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH (BINHTHUAN EGOV)

Thực hiện Thông báo số 98/TB-VP ngày 26/12/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai sử dụng thống nhất phần mềm Điều hành chính quyền điện tử tỉnh tại các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Vừa qua, Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Viettel Bình Thuận tổ chức tập huấn Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều hành chính quyền điện tử tỉnh (binhthuan egov) cho đại diện lãnh đạo, cán bộ văn thư, chuyên viên phụ trách chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Việc sử dụng phần mềm BinhThuan egov sẽ thay thế cho Trang giấy mời họp của tỉnh và tính năng giao nhiệm vụ trên phần mềm QLVB&ĐH. Qua đó, thực hiện việc gửi, nhận giấy mời họp; cập nhật, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện giao các cơ quan, đơn vị, địa phương trên hệ thống phần mềm BinhThuan egov.

Thông tin truy cập phần mềm:

+ Ứng dụng web: egov.binhthuan.gov.vn

+ Ứng dụng di động: BinhThuan egov (iOS và Android).

anh tin bai

anh tin baianh tin bai

                                                                                 Văn Vương

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang