Hỗ trợ gói cước ưu đãi dịch vụ viễn thông cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng

Nhằm hỗ trợ cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả hơn để hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công tại thôn, khu phố trên địa bàn huyện. Vừa qua, UBND huyện ban hành Công văn về Hỗ trợ gói cước ưu đãi dịch vụ viễn thông cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng. Qua đó giao UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- Triển khai các gói cước ưu đãi dịch vụ viễn thông của các nhà mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cung cấp đến các thành viên trong Tổ công nghệ số cộng đồng, gồm:

I. Nhà mạng Viettel

1. Đối với thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hòa mạng mới thuê bao di động Viettel và đăng ký sử dụng gói cước:

- Được tặng 01 sim miễn phí hòa mạng, chọn số thuê bao phù hợp ( số dễ nhớ, có thể chọn từ 4 - 6 số cuối giống số điện thoại đang sử dụng) và sử dụng các gói cước ưu đãi.

- Nội dung các gói cước ưu đãi:

STT

Gói cước

Nội dung gói cước

Giá gói

Ưu đãi dành cho
thành viên Tổ cnscđ

1

ST60N

Mỗi ngày có 2.048 MB data tốc độ cao. Chu kì 30 ngày (hết lưu lượng tốc độ cao; ngừng truy cập).

60.000đ/
30 ngày

Đăng ký gói 6 tháng tặng thêm 1 tháng, đăng ký gói 12 tháng tặng thêm 2 tháng.

2

UMAX90

Truy cập data không giới
hạn 15 GB/tháng tốc độ cao ( hết lưu lượng, truy cập với tốc độ 3 Mbps).

90.000đ/
30 ngày

Đăng ký gói 6 tháng
tặng thêm 1 tháng, đăng
ký gói 12 tháng tặng
thêm 2 tháng.

3

V120N

-Gọi nội mạng Viettel:
Miễn phí. (cuộc gọi dưới 20 phút).

-Gọi mạng khác: 50 phút.
-Mỗi ngày có 4.096 MB
data tốc độ cao (hết lưu
lượng; ngừng truy cập).

120.000đ/
30 ngày

Đăng ký gói 6 tháng tặng thêm 1 tháng, đăng ký gói 12 tháng tặng thêm 2 tháng.

2. Đối với thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đang sử dụng thuê bao di động Viettel:

- Nội dung các gói cước ưu đãi:

 

STT

Gói cước

Nội dung gói cước

Giá gói

Ưu đãi dành cho
thành viên Tổ cnscđ

1

ST60K

Mỗi ngày có 500 MB data tốc độ cao. Chu kì 30 ngày (hết lưu lượng tốc độ cao; ngừng truy cập).

60.000đ/
30 ngày

Đăng ký gói 6 tháng
tặng thêm 1 tháng,
đăng ký gói 12 tháng
tặng thêm 2 tháng

2

ST90K

Mỗi ngày có 1.024 MB data tốc độ cao. Chu kì 30 ngày ( hết lưu lượng tốc độ cao; ngừng truy cập).

90.000đ/
30 ngày

Đăng ký gói 6 tháng
tặng thêm 1 tháng, đăng ký gói 12 tháng
tặng thêm 2 tháng

3

ST120K

Mỗi ngày có 2.048 MB
data tốc độ cao. Chu kì
30 ngày ( hết lưu lượng
tốc độ cao; ngừng truy
cập).

120.000đ/
30 ngày

Đăng ký gói 6 tháng
tặng thêm 1 tháng,
đăng ký gói 12 tháng
tặng thêm 2 tháng


3. Hỗ trợ mua máy điện thoại Smartphone đối với thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng:

- Hỗ trợ mua máy điện thoại Smartphone Samsung A03s với giá 1.790.000đ (giảm 22% so với giá niêm yết 2.290.000đ).

- Hỗ trợ mua máy điện thoại Smartphone Samsung A03 Core với giá 1.690.000đ (giảm 19% so với giá niêm yết 2.090.000đ).

* Đầu mối liên hệ, hỗ trợ: Đinh Thị Thu Thủy – Chuyên viên kế hoạch kinh doanh Viettel Bình Thuận

SĐT: 0965.03.1111 – Mail: ThuyDTT10@viettel.com.vn

II. Nhà mạng Vinaphone

1. Chương trình áp dụng cho Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hòa mạng mới thuê bao di động VinaPhone và đăng ký gói cước sử dụng:

- Được hỗ trợ phí hòa mạng và chọn số thuê bao

- Danh sách gói cước ưu đãi:

 

STT

Tên
gói
cước

Nội dung gói cước

Giá gói

Ưu đãi dành cho thành
viên Tổ cnscđ

1

VD149

Không trừ cước các cuộc gọi nội mạng VNP ≤ 30 phút + 200 SMS nội mạng + 200 phút ngoại mạng +
6GB/ngày (hết dung lượng dừng truy cập)

149.000
đ/tháng

Đăng ký gói cước 7 tháng
tặng 5 tháng (sử dụng được 12 tháng)

Đăng ký gói cước 4 tháng
tặng 2 tháng (sử dụng được
6 tháng)

2

Fclub

1.500 gọi thoại nội mạng,
60 phút gọi ngoại mạng,
3GB/ ngày (hết dung
lượng dừng truy cập)

79.000
đ/tháng

Đăng ký gói cước 10 tháng
tặng 2 tháng (sử dụng được
12 tháng)

Đăng ký gói cước 5 tháng
tặng 1 tháng (sử dụng được
6 tháng)

3

Fhappy

- 1.000 phút gọi di động
nội mạng Vinaphone + 2 GB data/ngày (hết dung
lượng dừng truy cập)

49.000
đ/tháng

Đăng ký gói cước 10 tháng
tặng 2 tháng (sử dụng được
12 tháng)

Đăng ký gói cước 5 tháng
tặng 1 tháng (sử dụng được
6 tháng)

4

Big50Y

5GB/ngày (hết dung lượng
dừng truy cập) và miễn phí
thêm data khi truy cập các
ứng dụng Zalo, Youtube,
Tiktok, MyTV.

50.000
đ/tháng

Đăng ký gói cước 12 tháng
tặng 4 tháng (sử dụng được
16 tháng)

Đăng ký gói cước 6 tháng
tặng 3 tháng (sử dụng được
9 tháng)

2. Chương trình áp dụng cho Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng

đang sử dụng thuê bao di động Vinaphone:

- Theo nhu cầu, Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được hỗ trợ đăng ký
sử dụng các gói cước ưu đãi tại mục 1 văn bản này hoặc các gói cước ưu đãi khác
trên hệ thống Vinaphone.

* Đầu mối liên hệ, hỗ trợ:

Nguyễn Thị Xinh - Phòng Điều hành nghiệp vụ - ĐT: 0918783789 –
Email: xinhnt.btn@vnpt.vn

III. Nhà mạng Mobifone

1. Chương trình áp dụng cho Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng
hòa mạng mới thuê bao di động MobiFone và đăng ký gói cước sử dụng:

- Được tặng Sim miễn phí hòa mạng, chọn số thuê bao phù hợp (số đẹp) và
sử dụng gói cước ưu đãi.

- Nội dung ưu đãi dành riêng cho chương trình:

STT

Tên gói
cước

Nội dung gói

Giá gói

Ưu đãi dành cho thành viên Tổ cnscđ

1

FD60

- Data : 2GB/ngày

60.000
đồng/30 ngày

- Hết dung lượng vẫn truy
cập data ở tốc độ thường
trong suốt chu kỳ gói

2

CF60

- Nội mạng : 100 phút
- Liên mạng : 35 phút
- Data : 60GB/tháng

60.000
đồng/30 ngày

- Hết data được truy cập
tiếp

3

C90N

- Nội mạng : 1000 phút
- Liên mạng : 50 phút
- Data : 4GB/ngày

90.000
đồng/30 ngày

- Hết dung lượng, hệ thống
ngắt kết nối
- Chỉ áp dụng cho thành
viên Tổ cnscđ (hiện nay
không cung cấp gói này
cho k/h)

4

C120N

- Nội mạng : miễn phí
cuộc gọi < 20 phút

- Liên mạng : 50 phút
- Data : 4GB/ngày

120.000đồng/30 ngày

- 2 tháng đầu tiên : 90.000
đồng/tháng

- Từ tháng thứ 3 trở đi :
120.000 đồng/tháng

- Hết dung lượng, hệ thống ngắt kết nối

- Chỉ áp dụng cho thành
viên Tổ cnscđ

5

24G

- Data : 5GB/ngày

99.000
đồng/30 ngày

- Hết data truy cập tốc độ
5Mbps không giới hạn


2. Chương trình áp dụng cho Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng
đang sử dụng thuê bao di động MobiFone:

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng đang sử dụng số MobiFone được hỗ
trợ đăng ký sử dụng các gói cước ưu đãi tại nội dung mục 1 trên hệ thống
MobiFone.

* Đầu mối liên hệ, hỗ trợ:

Trần Thị Ái Vân – Tổ CSKH Bình Thuận – Điện thoại: 0786636868

Email: van.ai@mobifone.vn

- Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn hoạt động hiệu quả để hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công tại thôn, khu phố.

Văn Vương

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang