Đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trong huyện tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức và kỹ năng về Chuyển đổi số

Ngày 16 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức và kỹ năng về Chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp.

Bằng hình hình thức Hội nghị trực tuyến, tại điểm cầu Liên đoàn lao động huyện HTN, đội ngũ cán bộ, công chức LĐLĐ huyện và cán bộ Công đoàn cơ sở trong toàn huyện đã nghe lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Thuận tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch số 173, ngày 31/10/2022 của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh Bình Thuận về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghe giới thiệu tổng quan về Chuyển đổi số, Công nghệ số, Hạ tầng số, nền tảng số, Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số, Danh tính số…Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chuyển đổi số của tỉnh Bình Thuận.  Hướng dẫn kỹ năng sử dụng hệ thống quản lý văn bàn và điều hành tác nghiệp, hướng dẫn kỹ năng cài đặt và cấu hình phần mềm chữ ký số…

Thông qua Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đã góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức và kỹ năng về Chuyển đổi số  nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Bình Thuận (khóa XIV) về Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vào phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn, từng bước xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức lao động  trong tỉnh ngày càng hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; góp phần tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ  tư  4.0 , tạo nền tảng vững chắc để đến năm 2030 tỉnh Bình Thuận nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. 

         Minh Tuyến

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 294
  • Trong tuần: 5 704
  • Tháng hiện tại: 29 627
  • Tổng lượt truy cập: 1333076
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang