UBND xã Hàm Kiệm: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2023

Vừa qua, UBND xã Hàm Kiệm tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, ký kết giao ước thi đua, giao nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 cho từng cán bộ, công chức xã

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Công - Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Lê Văn Tiết - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Văn Tam – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; các đồng chí là Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; cùng tham dự có các đồng chí là cán bộ, công chức xã, trưởng các ban ngành, đoàn thể xã, Trạm y tế, Hiệu trưởng các trường học và Thôn Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Qua Hội nghị, UBND xã đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong năm 2023 đến từng cán bộ, công chức và các ban ngành, đoàn thể có liên quan, cụ thể như:

Tham mưu đầy đủ 100% và đúng thời hạn các báo cáo, các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, UBND xã; nhất các nội dung chỉ đạo có liên quan đến cán bộ, công chức xã tại kế hoạch của UBND xã về triển khai thực hiện kế hoạch của UBND xã về triển khai thực hiện Kế hoạch của huyện, Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ xã và Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023; phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra thuế, quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế; tập trung xử lý nợ đọng thuế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành chi ngân sách, triệt để tiết kiệm chi. Triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu cho vay vốn sản xuất phát triển kinh tế, tiêu dùng của Nhân dân.

Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể: Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá xúc tiến du lịch; triển khai thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh.

Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng mùa khô năm 2023 trên địa bàn xã.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ và nhân dân tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới; thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả bền vững, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn.

Tăng cường huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu phát triển kết cấu hạ tầng của địa phương. Tập trung phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng

mắc trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sớm triển khai thi công công trình trên địa bàn xã…

          Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 488- CV/TU ngày 23/6/2022 về tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất; chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 491/UBND-KT ngày 22/02/2022 về việc tăng cường công tác quản lý đất  đai, trật tự xây dựng và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất. Kiểm soát chặt chẽ hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng, môi trường; kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định các trường hợp vi phạm. Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp trong khu dân cư tập trung, các quan, doanh nghiệp; xử tốt vấn đề rác thải, nước thải trong các khu dân cư, dọc các tuyến đường của xã, các khu công cộng.

          Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu ngành giáo dục giao địa phương thực hiện trong năm 2023. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo giúp đỡ vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Hoàn thành các chỉ tiêu về đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, tchức tiêm vắc xin mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) cho Nhân dân theo quy định. Công tác quản hành chính nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn hội…

                                                                                        Thùy Hân

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang