Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông Quý I/2023 thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Thực hiện Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Trong quý I/2023, Kết quả giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của UBND huyện, đạt 99,06% cụ thể như sau: 

 - Về tình hình tiếp nhận hồ sơ: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 1.560 hồ sơ, trong đó:

+ Tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: 187 hồ sơ.

+ Tiếp nhận mới là: 743 hồ sơ.

+ Hồ sơ kỳ trước chuyển qua là: 630 hồ sơ.

- Kết quả giải quyết hồ sơ:

Số hồ sơ đã giải quyết là: 1.280 hồ sơ, trong đó:

+ Số hồ sơ giải quyết đúng hạn là: 1.268 hồ sơ.

+ Số hồ sơ giải quyết quá hạn là: 12 hồ sơ.

Số hồ sơ đang giải quyết là: 280 hồ sơ, trong đó:

+ Số hồ sơ chưa đến hạn là: 270 hồ sơ.

+ Số hồ sơ đã quá hạn là: 10 hồ sơ.

          Văn Vương

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 217
  • Trong tuần: 8 416
  • Tháng hiện tại: 31 648
  • Tổng lượt truy cập: 1326219
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang