Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện về Kiểm soát thủ tục hành chính nhà nước năm 2023 và Quyết định số 194/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Vừa qua UBND huyện ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.

Nội dung bao gồm:

- Rà soát, đơn giản hóa bộ phận tạo thành của TTHC: Ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu điều kiện, thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi, gây cản trở đầu tư sản xuất, kinh doanh cho đối tượng thực hiện TTHC; còn tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC; yêu cầu về thời hạn giải quyết nhiều hơn so với thực tế giải quyết hồ sơ để đề xuất đơn giản hóa.

- Rà soát, đánh giá TTHC triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC với yêu cầu, tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình.

Ngoài ra, các phòng ban và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền thường xuyên trong năm; nếu phát hiện quy định hành chính, TTHC có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện, gây cản trở sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân thì chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện bổ sung TTHC vào Kế hoạch này để tổ chức rà soát, đánh giá theo quy định.

          Văn Vương

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 860
  • Trong tuần: 8 357
  • Tháng hiện tại: 29 738
  • Tổng lượt truy cập: 1391864
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang