THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN HÀM THUẬN NAM GIÁM SÁT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN

Thực hiện Kế hoạch của Thường trực HĐND huyện về giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam năm 2022.  Chiều ngày 15/5/2023, Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện do Ông Lê Công Thức - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn; Lãnh đạo: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện và các thành phần có liên quan đã có buổi làm việc với Phòng Tư pháp huyện.

Qua giám sát cho thấy, trong năm 2022 với vai trò là cơ quan thường trực của HĐPBGDPL huyện, Phòng Tư pháp huyện đã phát huy khá tốt vai trò tham mưu cho UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện; tham mưu UBND huyện, Hội đồng PBGDPL huyện ban hành 09 văn bản liên quan đến công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Hội đồng PBGDPL , đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được kiện toàn, củng cố kịp thời. Theo đó Hội đồng PBGDPL huyện có 26 thành viên, 12 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 148 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luât, đáp ứng cơ bản công tác tuyên truyền PBGDPL.  Công tác tuyên truyền PBGDPL năm 2022 trên địa bàn huyện được quan tâm cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Nội dung pháp luật chủ yếu được tuyên truyền, bám sát chỉ đạo, định hướng của cấp trên, nhất là các Luật, Pháp lệnh, chủ trương, chính sách mới được ban hành, có tác động lớn đến xã hội, liên quan trực tiếp đến đối tượng tuyên truyền; hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

 Kết quả triển khai tuyên truyền PBGDPL trực tiếp được 413 buổi/ 33.739 lượt người tham dự; tuyên truyền, PBGDPL cổ động trực quan được 288 lượt lưu động bằng xe loa; tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh 70 tin bài; qua sinh hoạt các mô hình, câu lạc bộ: ánh sáng an ninh, phòng chống ma túy… thu hút hàng nghìn người dự, xem…; tổ chức  biên soạn, in ấn và phát 1.556 cuốn tài liệu, cấp phát miễn phí 8.100 tờ gấp pháp luật nhằm hưởng ứng 10 năm thực hiện           “ Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”… Xác định công tác hoà giải ở cơ sở là một trong những nội dung quan trọng, các xã, thị trấn đã kiện toàn và thành lập 56 tổ với 395 hoà giải viên, các tổ hoà giải đã  hoà giải thành 100 vụ việc/210 vụ việc, góp phần kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

Hoạt động tuyên truyền PBGDPL nói trên đã góp phần nâng cáo nhận thức, trách nhiệm của CBĐV và nhân dân trong thực hiện sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, thượng tôn pháp luật… góp phần tích cực vào việc phát triển KTXH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, PBGDPL chưa được thường xuyên, tổ chức các hoạt động bề nổi thông qua các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật chưa nhiều; hình thức, một số hoạt động tuyên truyền chưa được đổi mới; kinh phí tuyên truyền PBGDPL cấp xã hàng năm chưa được phân khai ( trừ kinh phí tủ sách pháp luật); tủ sách pháp luật chưa phát huy hiệu quả; kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL của một số Tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế; công tác kiểm tra về hoạt động tuyên truyền, PBGDPL đối với các địa phương của Hội đồng PBGDPL chưa thường xuyên ...       

Kết luận buổi làm việc, Ông Lê Công Thức – Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả đạt được cũng như ghi nhận những khó khăn trong công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới Phòng Tư pháp cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL; tham mưu cho cấp thẩm quyền làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước về phổ biến GDPL, nhất là tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở từng bước đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội, đảm bảo giữ gìn sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn./.

                                                      Tuyết Huê – Ban Pháp chế HĐND huyện

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 167
  • Trong tuần: 5 556
  • Tháng hiện tại: 30 430
  • Tổng lượt truy cập: 1331558
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang