Hội nghị tổng kết công tác BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Vừa qua UBND xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Nguyễn Đình Hà – Chủ tịch UBND xã - Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Phan Tấn Thiện - Bí thư Đảng ủy xã Hàm Minh, ông Huỳnh Thanh Mộng – Giám đốc BHXH huyện Hàm Thuận Nam; Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc xã; toàn thể cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã; Trưởng các Hội, đoàn thể xã; Hiệu trưởng các trường học; Lãnh đạo trạm y tế xã; Ban điều hành các thôn và các nhân viên thu BHXH, BHYT trên địa bàn xã.

Tham gia phát biểu ý kiến, ông Huỳnh Thanh Mộng – Giám đốc BHXH huyện đề nghị UBND xã Hàm Minh quan tâm một số giải pháp trong triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024, cụ thể như: Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện về giao chỉ tiêu vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình và BHYT học sinh năm 2024; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng thôn, tổ tự quản, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. Riêng các Hội, đoàn thể xã, gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên xã, tham mưu cho Đảng ủy xã giao chỉ tiêu vận động tham gia BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình; đồng thời, thông báo cho các Hội, đoàn thể huyện được biết để cùng phối hợp giám sát và chỉ đạo triển khai thực hiện. Tiếp tục giới thiệu nhân sự (thành viên các ban thôn, tổ tự quản…) cho các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tiếp nhận làm nhân viên thu BHXH, BHYT. Tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, mời Lãnh đạo BHXH huyện và Lãnh đạo các Tổ chức dịch vụ thu cùng tham dự để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo xã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về công tác BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự Hội nghị. Ông Nguyễn Đình Hà - Chủ tịch UBND xã Hàm Minh kết luận như sau:

- Về kết quả đạt được: Năm 2023, các ban, ngành, Hội, đoàn thể xã đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về công tác BHXH, BHYT, BHTN đã góp phần giúp UBND xã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về BHXH, BHYT do UBND huyện giao.

 - Về tồn tại, hạn chế: Việc phối hợp rà soát, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc có tăng cường nhưng kết quả chưa cao; tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT ở một số đơn vị vẫn còn. Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng còn sai sót, thiếu thông tin về Căn cước công dân. Rà soát, phê duyệt danh sách người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình còn chậm tiến độ, chưa hết đối được tượng thụ hưởng theo quy định (tỷ lệ rà soát là 3,89%, thấp hơn bình quân chung toàn huyện là 7,49%). Đội ngũ nhân viên thu BHXH, BHYT được kiện toàn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhưng kết quả hoạt động không đồng đều giữa các thôn; vận động tham gia BHXH tự nguyện chưa đạt chỉ tiêu huyện giao cho xã năm 2023 (89,41%).

          * Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Năm 2023, đời sống của người dân trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn do giá cả thanh long không ổn định; một số thành viên Ban Chỉ đạo xã đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoạt động kém hiệu quả; công tác phối hợp giữa UBND xã với BHXH huyện và các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT chưa tốt.

  - Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

+ Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN xã triển khai thực hiện một số nội dung sau: Rà soát lại tất cả các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và Bí thư Đảng ủy xã trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn, tổ tự quản, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; tham mưu tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, mời Lãnh đạo BHXH huyện và các Lãnh đạo các Tổ chức dịch vụ thu cùng tham dự; xây dựng kế hoạch tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, phối hợp với BHXH huyện và các Tổ chức dịch vụ thu triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; tiếp tục rà soát, giới thiệu nhân sự (thành viên các ban thôn, tổ tự quản…) cho các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tiếp nhận làm nhân viên thu BHXH, BHYT; tiếp tục rà soát, phê duyệt danh sách người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình đảm bảo đúng quy trình, không bỏ soát đối tượng; tăng cường rà soát các đơn vị thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc đăng ký tham gia, trích nộp BHXH, BHYT cho người lao động kịp thời theo quy định.

+ Bí thư các chi bộ trực thuộc nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Tấn Thiện - Bí thư Đảng ủy xã: Đưa nội dung đánh giá công tác BHXH, BHYT vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng; tăng cường kiểm tra, giám sát, quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu nhiệm vụ giao năm 2024.

+ Ban điều hành các thôn và các Hội, đoàn thể: Căn cứ kế hoạch của UBND xã và Đảng ủy giao về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao trước 31/10/2024.

+ Các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT: Phối hợp với UBND xã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên thu; tổ chức họp giao ban với các xã, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Kết thúc Hội nghị, Ban điều hành các thôn và Trưởng các Hội, đoàn thể xã ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình năm 2024 trước sự chứng kiến của ông Phan Tấn Thiện - Bí thư Đảng ủy xã và ông Nguyễn Đình Hà – Chủ tịch UBND xã./.

anh tin bai

                                                                  Huỳnh Thanh Mộng 

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang