HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN NAM GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02/NQ-HĐND NGÀY 14/4/2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện về thành lập Đoàn và Kế hoạch giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 14/4/2022 của HĐND huyện về trích ngân sách huyện ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện từ năm 2022 đến hết năm 2023.

Vừa qua, Đoàn giám sát của HĐND huyện do ông Lê Công Thức - Uỷ viên BTV Huyện ủy, PCT/HĐND huyện làm Trưởng đoàn; tham dự cùng Đoàn giám sát gồm có: Thường trực UBMTTQVN huyện; Lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã có buổi làm việc với UBND xã Hàm Cần.

Tại buổi làm việc Đoàn giám sát đã nghe Lãnh đạo UBND xã Hàm Cần báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 14/4/2022 của HĐND huyện về trích ngân sách huyện ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Hàm Cần; những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn, đồng thời đưa ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, từ khi có Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 14/4/2022 của HĐND huyện đến nay trên địa bàn xã Hàm Cần có 09 hộ được tiếp cận nguồn vốn với tổng số tiền được giải ngân là 436 triệu đồng. Các tổ chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác đã phối hợp với NHCSXH huyện triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng, giải ngân nhanh chóng, kịp thời vốn vay đến đúng đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đúng quy định; công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, góp phần tháo gỡ những tồn tại, khó khăn ngay tại cơ sở…

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát đã làm rõ thêm những vấn đề liên quan như: công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết; các hình thức, hiệu quả của công tác tuyên truyền để nhân dân tiếp cận với chính sách của Nhà nước; việc bình xét các đối tượng để cho vay, công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn; những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các chương trình tín dụng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích; đặc biệt là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc quan tâm tới các hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn…

Ngoài ra, Đoàn giám sát cũng đã khảo sát thực tế 02 hộ vay vốn từ 02 tổ chức Hội nhận uỷ thác của xã, kết quả khảo sát các hộ sử dụng vốn đúng mục đích vào việc đầu tư, chăm sóc cây thanh long, có hiệu quả từ đó tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Kết luận tại buổi giám sát, ông Lê Công Thức, PCT/HĐND huyện -Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả  đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 14/4/2022 của HĐND huyện, về trích ngân sách huyện ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Thời gian tới đề nghị UBND xã, các tổ chức Hội nhận uỷ thác cần quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hội nghèo và các đối tượng chính sách xã hội; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện, bảo đảm các trường hợp thuộc đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách;  nâng cao hiệu quả các tổ vay vốn, nhận ủy thác; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn… từ đó nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn./.

anh tin bai

anh tin bai

                                              Tuyết Huê – Ban Pháp chế HĐND Huyện.

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang