BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HÀM THUẬN NAM

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 15/01/2024 của Ban Pháp chế HĐND huyện về giám sát công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2023. Vừa qua  Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện do ông Trần Văn Năng - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn; tham dự cùng Đoàn giám sát gồm có: Ông Lê Công Thức - Ủy viên BTV Huyện ủy - PCT/HĐND huyện; Thường trực UBMTTQVN huyện; Đại diện Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện và thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện.

Qua giám sát cho thấy, công tác THADS trên địa bàn huyện năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực; các vụ việc được tổ chức thi hành án kịp thời, đạt hiệu quả. Thể hiện qua kết quả hoạt động thi hành án về số vụ việc, số tiền đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; 100% các bản án, quyết định do Tòa án chuyển giao, đơn đề nghị thi hành án được đưa ra thi hành đảm bảo lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; Việc xác minh, phân loại án, kê biên, định giá, xử lý tài sản thi hành án được thực hiện cơ bản chặt chẽ, đúng kịp thời; Việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thi hành án được quan tâm thực hiện, đảm bảo đúng quy trình. Công tác kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được kịp thời, đúng quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác được quan tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tổn tại hạn chế như: số việc và số tiền thi hành án chuyển kỳ sau còn nhiều; một số Chấp hành viên đôi lúc chưa tích cực nghiên cứu văn bản, nhất là văn bản pháp luật về thi hành án dân sự dẫn đến việc vận dụng, áp dụng đôi lúc còn lúng túng, sai sót dẫn đến thi hành án chậm; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan với Chi cục THADS trong việc cung cấp thông tin liên quan tới công tác thi hành án vẫn còn chậm; công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác thi hành án đôi lúc chưa thường xuyên, liên tục…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Trần Văn Năng ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác THADS trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam năm 2023. Để nâng cao chất lượng công tác THADS trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Chi cục THADS huyện tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, hạn chế trong THADS, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về THADS, đặc biệt là xử lý nghiêm, xử lý kiên quyết các vụ việc có điều kiện thi hành mà đối tượng có biểu hiện né tránh, trây ỳ, chống đối. Với các loại án chưa có điều kiện thi hành đã chuyển sổ theo dõi riêng, cần có biện pháp phù hợp để nắm bắt thông tin, kịp thời đưa ra thi hành khi có điều kiện theo quy định của pháp luật. Thường xuyên rà soát các quy định pháp luật, phát hiện bất cập, khó khăn vướng mắc, cũng như phát hiện kịp thời các tồn tại hạn chế của các cơ quan có liên quan để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật; Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về THADS. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Chấp hành viên hiện tại của đơn vị, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. 

Đối với Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện, Đoàn giám sát đề nghị tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, đặc biệt chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện phối hợp thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự./.

anh tin bai

                                                                                   Tuyết Huê – Ban Pháp chế HĐND huyện

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang