Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trong 02 ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Về tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận; Bà Lê Thị Bích Liên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam; Ông Trần Ngọc Diệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam. Cùng tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, nguyên Ủy viên thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện các khóa trước; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, đại diện Đảng ủy, Chính quyền các xã thị trấn; các vị chức sắc tôn giáo trong huyện. Đặc biệt, tham dự Đại hội lần này có 165 đại biểu là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VI và đại biểu tiêu biểu được Đại hội đại biểu UBMTTQVN các xã, thị trấn hiệp thương chọn cử tham dự đại hội.

Đại hội đại biểu Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của huyện. Với tinh thần: “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 lần này tập trung đánh giá lại thành tựu đạt được và những khuyết điểm, hạn chế qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời tập trung thảo luận, thống nhất về những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong nhiệm kỳ 2024-2029. Tiến hành Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2024-2029 và nhiều nội dung quan trọng khác…

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện đã nêu rõ: Trong những năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các xã, thị trấn đóng vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy vai trò của mình, trong 5 năm qua, Mặt trận các cấp trong huyện đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và huyện về đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANQP, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều hình thức…Ủy ban mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã đề ra nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân trong huyện, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ những đối tượng khó khăn, hoạn nạn trong thiên tai, nhất là trong đại dịch Covid-19; Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổ chức triển khai thực hiện tốt các Chương trình liên tịch với Ngân hàng nông nghiệp và Ngân hàng chính sách, xã hội để tín chấp nhằm tạo vốn sản xuất, chăm lo về đời sống vật chất tinh thần, tạo công ăn việc làm cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; Tích cực phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tăng cường vận động các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trên tinh thần “sống tốt đời - đẹp đạo”; Phối hợp chăm lo đời sống dân sinh, kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, vận động đồng bào phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo…  

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ sở tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 56/56 thôn, khu phố trên tinh thần vui tươi, phấn khởi, huy động được các tầng lớp nhân dân tham gia và trở thành nét đẹp văn hóa trong sinh hoạt của cộng đồng dân cư; phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Cấp ủy, Chính quyền với nhân dân trong củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 Mặt trận các cấp trong huyện đã đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QPAN. Các khu dân cư đã động viên nhân dân đóng góp ngày công lao động, góp tiền để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; nhiều tuyến đường liên xóm, liên thôn, liên xã được nhân dân tự nguyện đóng góp thực hiện…Nhiều công trình điện, trường học, trạm xá, kênh mương nội đồng và nhiều công trình phúc lợi khác cũng được đầu tư xây dựng đã góp phần đáng kể nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, làm thay đổi cơ bản diện mạo ở khu dân cư và đô thị. Đến nay, trên địa bàn huyện có thị trấn Thuận Nam đăng ký xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có xã Hàm Cường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong nhiệm kỳ qua với nhiều khó khăn, nhất là các năm xảy ra dịch Covid-19, Mặt trận các cấp trong huyện đã nỗ lực, tích cực vận động Nhân dân khắc phục hậu quả ảnh hưởng của dịch, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Đồng thời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài huyện tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 với số lượng nhu yếu phẩm, vật tư y tế…quy ra tiền mặt với tổng trị giá tiền trên 5,8 tỷ đồng và gần 830 triệu đồng tiền mặt.

Trong 5 năm (từ năm 2019 đến năm 2024), toàn huyện đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 4 tỷ 514 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, nguồn hỗ trợ của cấp trên và các nguồn hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân, đã hỗ trợ xây dựng 99 căn nhà cho người nghèo, cận nghèo với tổng trị giá 5 tỷ 590 triệu đồng; huy động được nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, mạnh thường quân tham gia đóng góp hỗ trợ 26.948 phần quà với tổng trị giá tiền hơn 16 tỷ 300 triệu đồng. Mặt trận đã phối hợp với Ban vận động quỹ các cấp vận động được gần 2 tỷ 270 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ cho các đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, xây dựng mới 25 căn nhà, sữa chữa 49 căn nhà tình nghĩa; Mặt trận đã phối hợp với UBND huyện tổ chức tốt lễ truy tặng, phong tặng Mẹ VNAH, tổ chức thăm tặng quà nhân dịp lễ 27/7 hàng năm; vận động các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, phụng dưỡng đến hết đời cho các bà mẹ VNAH còn sống, mỗi mẹ với số tiền mỗi quý là 4,5 triệu đồng.

Mặt trận các cấp trong huyện đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội cùng cấp phát động thực hiện sâu rộng nhiều phong trào thi đua, tổ chức xây dựng nhiều mô hình trên các lĩnh vực...Thông qua đó đã hình thành, phát triển nhiều mô hình mang lại giá trị cao trên các lĩnh vực và đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong cộng đồng dân cư, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của huyện nhà.

Ủy ban Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đã phối hợp với Công an huyện tổ chức được 892 buổi tuyên truyền về an ninh, trật tự, về phòng, chống ma túy tại các thôn, khu phố, tổ tự quản thu hút hơn 38.600 lượt người tham dự; tổ chức ký cam kết tới các hộ dân về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, chấp hành ATGT; xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản ở các khu dân cư; tổ chức tốt ngày Hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…Qua đó góp phần nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân hiểu và chấp hành tốt pháp luật.  

Công tác phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh luôn được UBMTTQ Việt Nam các cấp trong huyện chú trọng thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp, tổ chức cho đại biểu Quốc Hội tiếp xúc cử tri 15 lượt, có 2.643 lượt cử tri tham dự, ghi nhận và trả lời giải quyết 134 ý kiến kiến nghị của cử tri; đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc chung với 84 lượt, có 7.719 cử tri tham dự, thông qua các lần tiếp xúc cử tri đã ghi nhận, trả lời giải quyết và kịp thời theo dõi, giám sát đối với các cơ quan có thẩm quyền trong việc trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Mặt trận huyện đã tổ chức 12 cuộc giám sát trực tiếp, 04 cuộc giám sát qua báo cáo đối với các phòng, ban, ngành trực thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Qua thực hiện giám sát chính quyền các cấp và các ngành chức năng, cá nhân ghi nhận, tiếp thu, kịp thời khắc phục những nội dung, công việc còn thiếu sót, thông qua kiến nghị giám sát của Mặt trận. Đặc biệt, UBMTTQ các cấp trong huyện đã tích cực tham gia tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần thứ XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng trình tự thủ tục, đúng thời gian quy định, đảm bảo công khai, dân chủ minh bạch; công tác thông tin báo cáo đúng tiến độ; công tác giám sát được triển khai thực hiện đúng quy định; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ và làm tròn nghĩa vụ công dân của mình đối với đất nước.  

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp trong huyện chủ động đề ra nhiều giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là hướng về cơ sở nhiều hơn, bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và chương trình phối hợp thống nhất hành động của từng cấp để tổ chức các phong trào, các cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực. …

Từ các hoạt động của Mặt trận các cấp huyện Hàm Thuận Nam đã tập hợp, đoàn kết các lực lượng, huy động nguồn lực xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân góp phần thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ANQP của huyện.

Tại Đại hội, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện đã đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và Chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029. Đoàn Chủ tịch và các đại biểu tham dự đã tiếp thu, ghi nhận phát biểu của Ông Trần Ngọc Diệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam về công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết Đại hội Ủy ban MTTQVN huyện trong nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024- 2029. Tiếp thu, ghi nhận phát biểu chỉ đạo của Bà Trần Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận. Nhất là tiếp thu, ghi nhận phát biểu chỉ đạo trực tiếp tại Đại hội của Bà Lê Thị Bích Liên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam.

Tham dự Đại hội, các đại biểu cũng đã tích cực tham luận, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến xây dựng quan trọng vào Báo cáo, Chương trình hành động, đồng thời tiến hành hiệp thương cử 52 đại biểu tham gia vào UBMTTQ Việt Nam huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Thông qua phiên họp thứ nhất, UBMTTQ Việt Nam huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử Bà Tô Thị Xuân Thủy tái cử giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029; Ông Nguyễn Quý Ánh, Bà Huỳnh Thị Hòa tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 và Ông Nguyễn Hữu Khánh tái cử giữ chức vụ Ủy viên Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 17 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 trong thời gian tới.

Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm Đại hội đại biểu UBMTTQ Việt Nam huyện Hàm Thuận Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp. Phát huy tinh thần “Đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, phát triển”, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi các tổ chức thành viên, các thành phần xã hội, các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ra sức thi đua phối hợp thực hiện tốt Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, góp phần xây dựng quê hương Hàm Thuận Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

anh tin bai

anh tin baianh tin baianh tin bai

 

                                              Minh Tuyến

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang