Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện xây dựng và triển khai Kế hoạch giải ngân các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Thực hiện Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Hàm Thuận Nam về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện  đã chủ trì xây dựng Kế hoạch giải ngân các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 và phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện.

Trong đó, Dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển hình giảm nghèo” là 01 trong 05 dự án được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chú trọng thực hiện ngay từ đầu năm. Theo dự án này, năm 2024 là năm đầu tiên được huyện Hàm Thuận Nam triển khai thực hiện tại các xã, thị trấn trong huyện với tổng kinh phí là trên 6 tỷ đồng. Các đối tượng được thụ hưởng theo dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển hình giảm nghèo” bao gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên phạm vi toàn huyện; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Hiện nay, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Hàm Thuận Nam và các xã thị trấn trong huyện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân có nhu cầu tham gia dự án trực tiếp đến trụ sở UBND xã, thị trấn đăng ký và được hướng dẫn chi tiết về quy trình, thủ tục, các bước xây dựng dự án và triển khai thực hiện dự án đạt hiệu quả…Qua đó nhằm đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển hình giảm nghèo” năm 2024  theo kế hoạch đã đề ra.

              Trước đó, trong tháng 4 năm 2024, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã tổ chức 02 lớp tập huấn về bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho gần 300 lượt cán bộ làm công tác giảm nghèo; về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin; về công tác trợ giúp pháp lý, công tác xã hội, bình đẳng giới nhằm hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

anh tin bai

                                                                                       Minh Tuyến

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang