Huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

Vừa qua huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội" cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể  trong toàn huyện.

Tham gia hội nghị, đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện đã được học tập quán triệt những nội dung cơ bản chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội" năm 2024 như: Quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ, vai trò của thực hành dân chủ, nội dung và điều kiện thực hành dân chủ. Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò, nguyên tắc tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ và vai trò của thực hành dân chủ; về tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; về mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Các nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội …

Tại hội nghị, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc  các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong toàn huyện còn được học tập quán triệt về các nội dung: Thực trạng việc thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở tỉnh Bình Thuận. Các nhóm giải pháp đẩy mạnh thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Nhóm giải pháp về nhận thức; Nhóm giải pháp về thực hành dân chủ trong Đảng; Nhóm giải pháp về thực hành dân chủ trong xã hội; Nhóm giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực …

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Thực hiện tốt chuyên đề năm 2024 là nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển toàn diện tỉnh Bình Thuận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đây cũng là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh nhà phát huy ý thức, trách nhiệm, tâm huyết, tinh thần cống hiến, phát huy dân chủ vì mục tiêu xây dựng tỉnh Bình Thuận giàu đẹp, thân thiện, nghĩa tình.

 

Minh Tuyến

 

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang