Đảng ủy Quân sự huyện Hàm Thuận Nam tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024

Vừa qua, Đảng ủy Quân sự huyện Hàm Thuận Nam tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Đồng chí Thượng tá Đinh Khánh Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện trực tiếp truyền đạt nội dung đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân sự huyện.

Tại Hội nghị, tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã được học tập, tiếp thu những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về những quan điểm trong thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội một cách toàn diện, sâu sắc và có hệ thống. Nội dung cụ thể của chuyên đề gồm hai phần, phần một: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế
bảo đảm kỷ cương xã hội, trong đó tập trung nhấn mạnh nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội; phần hai: Tỉnh Bình Thuận học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, t
rong đó tập trung tìm hiểu về tình hình, thực trạng việc thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội ở tỉnh Bình Thuận, đồng thời phân tích sâu kỹ nội dung của 04 (bốn) nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Nhóm giải pháp về nhận thức; nhóm giải pháp về thực hành dân chủ trong Đảng; nhóm giải pháp về thực hành dân chủ trong xã hội và nhóm giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực)

Qua nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội” mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, LLVT huyện xác định rõ hơn vai trò, tầm quan trọng, nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, để từ đó xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội, giữ vững ANCT-TTATXH, nâng cao ý thức trách nhiệm, tâm huyết, phát huy tinh thần cống hiến vì mục tiêu xây dựng tỉnh Bình Thuận giàu đẹp, thân thiện, nghĩa tình, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và phát triển toàn diện tỉnh Bình Thuận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

anh tin bai

                                                                                                                            Lê Chiến

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang