ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ HUYỆN HÀM THUẬN NAM: THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII

Vừa qua Đảng ủy-Ban CHQS huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Thượng tá Đinh Khánh Hòa, Phó bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện - chủ trì hội nghị và trực tiếp quán triệt nội dung, tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban CHQS huyện cùng toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ Quân sự huyện.

Tại Hội nghị toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đã được đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt về các nội dung mà Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; Về công tác cán bộ; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022….Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương; đồng thời thống nhất thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng: Văn kiện; Kinh tế-xã hội; Nhân sự; Điều lệ Đảng; Tổ chức phục vụ đại hội. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng 2 tiểu ban Văn kiện và Nhân sự.

Hội nghị nhằm quán triệt cho cấp ủy và đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cấp ủy và đảng viên trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch vững mạnh, LLVT huyện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”./.

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 945
  • Trong tuần: 8 442
  • Tháng hiện tại: 29 823
  • Tổng lượt truy cập: 1391949
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang