Công đoàn cơ sở Thị trấn Thuận Nam: Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ (2023--2028)

Công đoàn cơ sở Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam vừa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ (2023-2028). Đây là Đại hội công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động huyện Hàm Thuận Nam chọn làm Đại hội điểm xã, thị trấn nhằm để các công đoàn cơ sở còn lại trong huyện tham dự học tập, rút kinh nghiệm về tổ chức đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị trấn; 30 đại biểu là đoàn viên CĐCS thị trấn và đại diện Ban chấp hành của 93 CĐCS còn lại trong huyện. Đồng chí Võ Văn Thọ - Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện HTN tham dự chỉ đạo Đại hội. 

Công đoàn cơ sở Thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam có 30 đoàn viên là cán bộ, công nhân viên chức của thị trấn. Trong nhiệm kỳ (2017-2023), Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Thị trấn Thuận Nam đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đã đề ra. Ban Chấp hành đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Cán bộ, công chức, người lao động bằng nhiều hình thức. Vận động đoàn viên đóng góp ủng hộ các loại quỹ xã hội, từ thiện theo chỉ đạo của LĐLĐ huyện đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm như: Vận động “quỹ vì người nghèo”, “quỹ ĐƠĐN”, Quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo”, quỹ“Mái ấm Công đoàn”…

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thị trấn đã tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm đẩy mạnh và đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động trong cán bộ công chức. Nhiều nghị quyết của Trung ương, các chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách, giải pháp lãnh đạo và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức ngày càng đầy đủ và cụ thể hơn. Ban Chấp hành CĐCS đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn. Quan tâm, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; cử cán bộ Công đoàn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Công đoàn cấp trên tổ chức. Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành đã giới thiệu 12 đoàn viên công đoàn ưu tú tham gia học đối tượng Đảng và 11 đoàn viên công đoàn đã được Đảng xem xét kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Hàng năm trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, Công đoàn cơ sở thị trấn đã chủ động phối hợp với chính quyền rà soát, sửa đổi, bổ sung xây dựng mới một số quy chế, quy định cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy chế tuyển dụng, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét, đánh giá cán bộ; các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện việc công khai, dân chủ về, chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động; công khai tài chính, phúc lợi xã hội; xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn với UBND; phát huy vai trò của Ban Thanh tra Nhân dân... Qua đó, khơi dậy tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống và công tác; trách nhiệm của người đứng đầu, của Cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ ngày càng rõ nét.

Ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm phối hợp đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “ Cán bộ, công chức, người lao động thi đua học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào nữ đoàn viên công đoàn  “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào cán bộ, công chức thị trấn thực hiện tốt  “Cải cách thủ tục hành chính”, “Chấp hành kỷ cương hành chính, pháp luật Nhà nước”, phòng chống tham nhũng gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào Phát động toàn dân Bảo vệ ANTQ của cán bộ, công chức, người lao động trong lực lượng Công an thị trấn, phong trào “Thi đua quyết thắng” của cán bộ, công chức, người lao động  trong lực lượng quân sự, phong trào “Nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất” của cán bộ, công chức, người lao động  trong đoàn Thanh niên. … Các phong trào được triển khai sâu rộng, thu hút cán bộ, công chức hưởng ứng, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh ở địa phương.

Hàng năm, 100% CBCCLĐ được đánh giá đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu: “Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Tập thể cán bộ và nhiều cá nhân cán bộ, công chức, người lao động  được UBND tỉnh,  huyện tặng bằng khen và giấy khen.

Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ (2023--2028) Công đoàn cơ sở Thị trấn Thuận Nam đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu trọng tâm mà Nghị quyết đề ra. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới (2023--2028) gồm 5 đồng chi, bầu đồng chí Phạm Thị Phương Thảo- Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn Thuận Nam giữ chức Chủ tịch  Công  đoàn cơ sở Thị trấn Thuận Nam và Bầu đoàn Đại biểu tham dự đại hội Liên đoàn lao động huyện nhiệm kỳ (2023-2028) .

Minh Tuyến 

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang