Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận tuần 12 năm 2023 (13/03/2023-19/03/2023)
Lượt xem: 394
Thực hiện cơ chế Một cửa về giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, trong tuần (từ ngày 13/03/2023 đến ngày 19/03/2023) Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận đã tiếp nhận 253 và tồn của kỳ trước là 154 hồ sơ, đang giải quyết 234 hồ sơ, hồ sơ đã giải quyết 173 hồ sơ. Hồ sơ tiếp nhận được phân phối trong 3 lĩnh vực.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) tiếp nhận mới 3 hồ sơ,; Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp tồn kỳ trước 13 hồ sơ, tiếp nhận mới 82 hồ sơ, đang giải quyết 94 hồ sơ, đã giải quyết 1 hồ sơ; Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam tồn kỳ trước 42 hồ sơ, tiếp nhận mới 14 hồ sơ, đang giải quyết 54 hồ sơ, đã giải quyết 2 hồ sơ; Lĩnh vực 55 tồn kỳ trước 99 hồ sơ, tiếp nhận mới 154 hồ sơ, đang giải quyết 83 hồ sơ, đã giải quyết 170 hồ sơ;
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang