Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 2712 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1651 11/08/2017 kiểm tra, rà soát và tham mưu văn bản trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Thái
2 1652 11/08/2017 củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo
3 1653 11/08/2017 xin ý kiến chỉ đạo
4 1654 11/08/2017 xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
5 1655 11/08/2017 xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
6 1656 11/08/2017 triển khai thực hiện Công văn số 2924/UBND-KT ngày 02/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
7 1633 10/08/2017 thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 21/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
8 1634 10/08/2017 thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo
9 1635 10/08/2017 giải quyết một số nội dung liên quan đến hổ trợ nhà ở người có công với cách mạng
10 1636 10/08/2017 tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định định mức chi hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh
hiển thị từ 1 - 10 trong 2712 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1095510
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech