Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 2342 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1271 22/06/2017 tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện điểm 3.2 Thông báo số 146/TBUBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh
2 1272 22/06/2017 tham mưu có ý kiến việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án khu du lịch Thái Anh tại xã Tân Thành.
3 1273 22/06/2017 tham mưu có ý kiến việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án khu du lịch Sài Gòn - Hòn Lan tại xã Tân Thành
4 1274 22/06/2017 triển khai thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
5 1275 22/06/2017 tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản, quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển
6 1276 22/06/2017 giải trình làm rõ một số nội dung tại Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện Hàm Thuận Nam.
7 1277 22/06/2017 chỉ đạo xử lý vi phạm về xây dựng công trình trái phép tại Khu vực Bàu Trâm, xã Hàm Cường
8 1278 22/06/2017 đề nghị xem xét, giải quyết chế độ BHYT cho đối tượng đã hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
9 1279 22/06/2017 đề nghị đối tượng hưởng BHYT theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
10 1280 22/06/2017 đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TT
hiển thị từ 1 - 10 trong 2342 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1030547
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech