Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 1459 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 25/BC-UBND 13/03/2017 BÁO CÁO Tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp phục vụ giám sát theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
2 377/UBND-TNMT 13/03/2017 V/v có ý kiến đối với khu vực xin bổ sung vào quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.
3 375/UBND-KT 13/03/2017 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính.
4 378/UBND-NN 13/03/2017 V/v rà soát đánh giá mức độ đạt Bộ tiêu chí huyện trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
5 364/UBND-NV 10/03/2017 V/v bổ nhiệm vào ngạch và chuyển xếp lương cán bộ, công chức cấp xã khi thay đổi về trình độ đào tạo.
6 363/UBND-KT 10/03/2017 V/v thực hiện báo cáo kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh định kỳ.
7 374/UBND-TNMT 10/03/2017 V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam.
8 373/UBND-TNMT 10/03/2017 V/v có ý kiến việc đầu tư dự án khu du lịch thể thao Biển Gò Đình của Công ty TNHH Vũ Môn tại xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam.
9 372/UBND-TNMT 10/03/2017 V/v tổng hợp cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
10 370/UBND-TCKH 10/03/2017 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh.
hiển thị từ 1 - 10 trong 1459 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0973153
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech