Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 3533 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1651 11/08/2017 kiểm tra, rà soát và tham mưu văn bản trả lời đơn của ông Nguyễn Đình Thái
2 158 11/08/2017 ề việc người đứng đầu tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất
3 216 11/08/2017 Danh mục các Văn bản QPPL của Trung ương
4 1652 11/08/2017 củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo
5 1653 11/08/2017 xin ý kiến chỉ đạo
6 1654 11/08/2017 xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
7 1655 11/08/2017 xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
8 1656 11/08/2017 triển khai thực hiện Công văn số 2924/UBND-KT ngày 02/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.
9 214 10/08/2017 Về việc dự kiến chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ
10 1633 10/08/2017 thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 21/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
hiển thị từ 1 - 10 trong 3533 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1095514
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech