Tìm kiếm
hiển thị từ 1 - 10 trong 3045 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
STT Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 112 22/06/2017 Điều chỉnh kế hoạch xây dựng và huy động lực lƣợng dự bị động viên của huyện Hàm Thuận Nam
2 164 22/06/2017 Về việc nghỉ hưu đối với viên chức
3 1271 22/06/2017 tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện điểm 3.2 Thông báo số 146/TBUBND ngày 15/6/2017 của UBND tỉnh
4 1272 22/06/2017 tham mưu có ý kiến việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án khu du lịch Thái Anh tại xã Tân Thành.
5 1273 22/06/2017 tham mưu có ý kiến việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án khu du lịch Sài Gòn - Hòn Lan tại xã Tân Thành
6 1274 22/06/2017 triển khai thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ
7 1275 22/06/2017 tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản, quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển
8 165 22/06/2017 Về việc nghỉ hưu đối với viên chức
9 113 22/06/2017 Kết quả thực hiện theo Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh
10 1276 22/06/2017 giải trình làm rõ một số nội dung tại Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện Hàm Thuận Nam.
hiển thị từ 1 - 10 trong 3045 dòng<< đầu< trước12345sau >cuối >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1030534
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech