Triển khai sản xuất muối niên vụ 2019 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Triển khai sản xuất muối niên vụ 2019 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam07/05/2019 08:50:04

Để sản xuất muối niên vụ 2019 có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu muối tiêu dùng, nguyên liệu cho các ngành công nghiệp. Vừa qua, UBND huyện ban hành Công văn về triển khai sản xuất muối niên vụ 2019 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: 
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị, tổ chức sản xuất muối trên địa bàn về các quy định, chính sách phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối: Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh muối; Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 28/01/2016 của Chính phủ về tăng cường vi chất vào thực phẩm (muối I-ốt); Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành muối theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 1492/QĐ-BNN-CB ngày 04/5/2015.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, tiêu thụ muối, muối i-ốt. Theo dõi diễn biến của thời tiết để kịp thời thông báo và hướng dẫn cho diêm dân làm đúng theo quy  trình sản xuất.
Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lấn chiếm diện tích trong sản xuất  quy  hoạch muối; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân sản xuất muối ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng muối, gắn với xây dựng nông thôn mới.
Tiếp tục hướng dẫn diêm dân tổ chức sản xuất muối đúng diện tích quy hoạch. Rà soát, xác định lại diện tích muối sản xuất muối hiện có, các cơ sở chế biến và tiêu thụ muối trên địa bàn. 
Tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ người dân cải tạo nâng cấp đồng muối chuẩn bị vào vụ muối 2019, sử dụng lồng ghép xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư để hỗ trợ cho người dân trong quá trình sản xuất.
Khuyến khích Hợp tác xã muối Thanh Phong liên kết sản xuất muối sạch và ký kết hợp đồng tiêu thụ muối ổn định với các cơ sở sản xuất, chế biến muối đảm bảo hai bên cùng có lợi.
Chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất muối. Phối hợp với các ngành liên quan xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về lấn chiếm diện tích trong quy hoạch sản xuất muối và công tác bảo vệ môi trường.
Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh muối và diêm dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất muối theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ “về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ “về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của thủ tướng Chính phủ “về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp”.
Văn Vương

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1661209
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech