Triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen20/05/2019 20:13:44

Để mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn huyện. Vừa qua, UBND huyện ban hành Công văn về phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen.
Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: 
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất theo đúng quy hoạch nhằm hạn chế rủi ro khi xảy ra hạn hán, mất mùa, mất giá…, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Tiếp tục phối hợp với ngành Ngân hàng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng theo văn bản chỉ đạo số 3121/UBND-TH ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh. 
Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty được cấp phép hoạt động dịch vụ tài chính, các hiệu cầm đồ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những hành vi chưa đúng quy định của pháp luật.
Triển khai cho vay các đối tượng chính sách xã hội theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận các chương trình tín dụng, hỗ trợ các Ngân hàng trong quá trình xác minh nhu cầu vốn tiêu dùng chính đáng, cấp bách của người dân nhằm hạn chế người dân tìm đến các nguồn vốn không chính thức. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 826/UBND- KGVXNV ngày 08/3/2019 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại Công văn số 514/UBNDNHCS ngày 20/3/2019 về nâng mức vay và thời hạn cho vay.
Văn Vương

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1661191
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech