Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn huyện năm 2019

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn huyện năm 201910/05/2019 10:00:50

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên. Tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường phối hợp giữa phòng Tư pháp, ngành Tư pháp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương và tăng cường vai trò của phòng Tư pháp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên. Vừa qua UBND huyện ban hành Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” trên địa bàn huyện năm 2019.
Yêu cầu bám sát nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tư pháp, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện, không trùng lắp; bảo đảm khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Xác định rõ đối tượng cần ưu tiên phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và gắn kết thực hiện Đề án với các chương trình, đề án có liên quan nhằm tiết kiệm nguồn lực.
Nội dung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; Xây dựng, thực hiện các tiểu phẩm truyền thông về phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật; tọa đàm về tình hình, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên và các tin, bài thông tin về tình hình phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh, thiếu niên; Tổ chức nói chuyện chuyên đề về pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho thanh thiếu niên đặc thù tại cơ sở (Thanh, thiếu niên lang thang cơ nhỡ, vi phạm pháp luật; thanh, thiếu niên là nạn nhân bị xâm hại bởi hành vi vi phạm pháp luật,...); Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, cán bộ Đoàn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; tổ chức các cuộc thi dưới hình thức sân khấu hóa hoặc các hình thức thi khác phù hợp với thanh, thiếu niên là học sinh; tổng kết, rút kinh nghiệm và hướng dẫn nhân rộng; Nhận, biên soạn lại, phát hành một số tài liệu phổ biến, thông tin, giải đáp pháp luật liên quan, thiết thực đối với thanh, thiếu niên...
VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1661208
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech