Kế hoạch tăng cường công tác đấu tranh với hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ, băng nhóm tội phạm trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tăng cường công tác đấu tranh với hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ, băng nhóm tội phạm trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam04/04/2019 08:53:06

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức xã hội và nhân dân trong công tác phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm cho vay lãi nặng; không để phát sinh các vụ việc phức tạp, tồn tại các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ trên địa bàn huyện góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa lực lượng Công an với các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ, băng nhóm tội phạm. Nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; tăng cường trang thiết bị, phương tiện cho các lực lượng trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh với loại tội phạm này, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Vừa qua, UBND huyện ban hành kế hoạch tăng cường công tác đấu tranh với hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ, băng nhóm tội phạm trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
Nội dung nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm cho vay lãi nặng; Đẩy mạnh đấu tranh tấn công, trấn áp quyết liệt với loại tội phạm này, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, tồn tại các băng, nhóm, tổ chức tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ, theo kiểu “xã hội đen” gây mất ANTT tại địa phương. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm như biên chế, kinh phí, đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; đặc biệt là tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ, băng nhóm tội phạm. 
Nhiệm vụ chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các Chính sách của Nhà nước về hỗ trợ cho vay vốn; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ, băng nhóm tội phạm. Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ. Nâng cao hiệu quả tấn công trấn áp, xử lý tội phạm. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê có tính chất côn đồ, băng nhóm tội phạm.
VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1661188
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech