Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 201907/05/2019 08:50:19

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019, nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội về tầm quan trọng của việc cung cấp nước an toàn và vệ sinh môi trường vì sức khoẻ cộng đồng. Vừa qua, UBND huyện ban hành Công văn về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019.
Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: 
Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019 trên địa bàn, với Chủ đề: “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng”; thời gian thực hiện từ ngày 26/4/2019 đến ngày 06/5/2019, duy trì đến hết ngày Môi trường thế giới ngày 05/6/2019 và lồng ghép với các ngày lễ lớn và các hoạt động trên địa bàn huyện.
Tăng cường công tác tuyên truyền người dân sử dụng nước tiết kiệm và bảo vệ các nguồn nước, công trình cấp nước sạch, bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường. Vận động nhân dân tổ chức khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước.
Tăng cường phối hợp trong quản lý chất lượng tài nguyên nước; phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường. 
Văn Vương

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1661201
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech