Kế hoạch tổ chức phát động phong trào tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện Hàm Thuận Nam lần VIII (2018 - 2019)

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức phát động phong trào tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện Hàm Thuận Nam lần VIII (2018 - 2019)25/03/2019 16:14:27

              Nhằm phát động phong trào thi đua, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Hàm Thuận Nam lần VIII (2018 - 2019); đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa trên địa bàn huyện. Vừa qua UBND huyện ban hành Kế hoạch Tổ chức phát động phong trào tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện Hàm Thuận Nam lần VIII (2018 - 2019).
            Phạm vi của Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Hàm Thuận Nam lần thứ VIII (2018 - 2019) được tổ chức trên địa bàn toàn huyện. Thời gian tổ chức từ nay đến ngày 31/7/2019. Đối tượng dự thi là các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện, không phân biệt lứa tuổi, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc lĩnh vực dự thi được Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật công bố. Lĩnh vực dự thi bao gồm Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên  và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo.
             Người dự thi gửi phiếu đăng ký, bản mô tả giải pháp và toàn văn giải pháp dự thi, gửi về cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi (Phòng Kinh tế và Hạ tầng Hàm Thuận Nam). Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện sẽ họp để đánh giá các sáng kiến, giải pháp dự thi và lựa chọn các sáng kiến, giải pháp đạt chuẩn để tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII  (2018 - 2019).
              Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi:
              - Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: Đến hết ngày 30/6/2019.
              - Nơi nhận hồ sơ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. SĐT: 0252.3867.254 
  VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1686570
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech