TẬP HUẤN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Chính trị - Xã hội

TẬP HUẤN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 201824/07/2019 17:01:53

Vừa qua UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và văn bản hướng dẫn thi hành. Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo các cơ quan ban ngành, mặt trận, đoàn thể của huyện; lãnh đạo các tổ chức theo ngành dọc, lãnh đạo HĐND, UBND, các ban ngành của các xã, thị trấn, hiệu trưởng các trường học trong toàn huyện. 
Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của luật PCTN năm 2018 như: Một số quy định chung và những điểm mới của luật; Quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; Phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
Luật Phòng, Chống tham nhũng năm 2018 có 10 Chương với 96 Điều; quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, cùng các hành vi khác vi phạm pháp luật phòng chống tham nhũng. Luật này được Quốc Hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.  
Ngoài triển khai các nội dung của Luật Phòng, Chống tham nhũng năm 2018, các đại biểu tham dự tập huấn còn được phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị Định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, Chống tham nhũng. 
Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho các đại biểu nắm bắt kịp thời nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng, từ đó nâng cao nhận thức và áp dụng vào thực tế về công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương, cơ quan, đơn vị và tổ chức. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.
Ngọc Phu

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1710364
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech