Đại hội dân tộc thiểu số Hàm Thuận Nam lần thứ III/ 2019

Chính trị - Xã hội

Đại hội dân tộc thiểu số Hàm Thuận Nam lần thứ III/ 201928/06/2019 16:54:21

Sáng 25/06/2019, huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số lần thứ III/2019. Về dự và chỉ đạo Đại hội, ở tỉnh có Đ/c Võ Văn Hòa - Tỉnh ủy viên - Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận; ở huyện có Đ/c Đặng Văn Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bà Mai Thị Ngọc Ảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các ban ngành của huyện và các xã thị trấn, đặc biệt có 150 đại biểu ưu tú là dân tộc thiểu số đại diện cho 16 dân tộc trong huyện về dự đại hội.
    Trong những năm qua thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn huyện, trong quá trình triển khai thực hiện tuy gặp không ít những khó khăn, thử thách. Song nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong triển khai thực hiện, cũng như nội dung cụ thể, sát hợp, được đồng bào dân tộc thiểu số đồng tình ủng hộ nên đã đạt được những kết quả rõ rệt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an  ninh. Việc sử dụng đất ngày càng có hiệu quả, không bỏ đất hoang hóa; nhận khoán bảo vệ  tốt rừng được giao. Cơ sở vật chất, năng lực sản xuất, của đồng bào tăng lên đáng kể, đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành, bộ mặt xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều khởi sắc. Từ đó đã thúc đẩy kinh tế phát triển; Các vấn đề xã hội được cải thiện rõ nét như: Giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giảm hộ nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đời sống của đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố, đội ngũ cán bộ được quan tâm đào tạo, bố trí theo hướng chuẩn hoá, từng bước nâng dần hiệu quả hoạt động. Đặc biệt đã làm chuyển biến nhận thức của đồng bào trong cách nghĩ, cách làm, tự chủ vươn lên trong lao động sản xuất; lòng tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được nâng lên.   
Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển ngành nghề truyền thống hiệu quả đạt được còn thấp; trong giải quyết một số nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội còn lúng túng, bị động. Công tác quản lý, bảo quản, khai thác sử dụng một số công trình đầu tư từng lúc, từng nơi chưa tốt, chưa phát huy hiệu quả. Công tác giải quyết thoát nghèo được các cấp các ngành quan tâm giải quyết nhưng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn cao, đặc biệt là 02 xã Hàm Cần và Mỹ Thạnh, ý thức tự vươn lên trong một bộ phận đồng bào còn hạn chế.

Mục tiêu thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024, đó là Quản lý sử dụng có hiệu quả 714,5 ha đất sản xuất hiện có; Đồng thời tiếp tục triển khai Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 21/3/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số; Giao khoán bảo vệ ổn định 10.826,97 ha rừng hiện có. Trong đó, rừng theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy là 7.922.97 ha và rừng từ chương trình dịch vụ và khoanh nuôi tái sinh là 2.904 ha. Phấn đấu đến 2024 cơ bản hệ thống thủy lợi được đáp ứng nhằm chủ động phục vụ  cho 80% diện tích lúa nước được đảm bảo nước tưới; hoàn thành quy hoạch cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, tăng thu nhập. Có từ 80 đến 90% đường giao thông từ trung tâm xã đến thôn, được kiên cố hóa; trên 70% đường trục giao thông thôn và đường giao thông vào các khu sản xuất tập trung được cứng hóa đạt chuẩn kỹ thuật. Trên 95% số hộ được dùng nước sạch hợp vệ sinh; 100% hộ được sử dụng điện; 50% số hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh. 100% hộ có phương tiện nghe nhìn; có 40% thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí hiện nay) còn dưới 15%, trong đó bình quân hàng năm xã Hàm Cần và Mỹ Thạnh giảm từ 10- 15 hộ, đối với vùng đồng bào dân tộc Chăm và Hrê không còn hộ nghèo; không còn nhà tạm, dột nát. Giữ vững và duy trì đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở; phổ cập mầm non cho trẻ em 05 tuổi; đảm bảo đạt tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đúng độ tuổi theo quy định. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 05 tuổi giảm còn dưới 20%. Tỷ lệ người tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt trên 85%, trong đó 100% người nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; 95% đội ngũ cán bộ chuyên trách và công chức cơ sở đạt chuẩn theo quy định.

VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1710390
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech