Ban CHQS huyện chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách theo các Quyết định số 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ

Chính trị - Xã hội

Ban CHQS huyện chi trả cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách theo các Quyết định số 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ29/07/2019 17:07:44

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019). Sáng ngày 25/7/2019, Ban CHQS huyện Hàm Thuận Nam tổ chức đợt chi trả trợ cấp một lần cho 46 đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo các Quyết định 290, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975; tham gia dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế và chiến tranh bảo vệ tổ quốc.
  Trong đó, hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 290 có 18 đối tượng; Quyết định 142 có 01 đối tượng; Quyết định 62 có 17 đối tượng; Quyết định 49 có 9 đối tượng với tổng số tiền chi trả đợt này 139.500.000 đồng. Ngoài ra các đối tượng này còn được hưởng chế độ ưu đãi bảo hiểm y tế suốt đời và được trợ cấp mai táng phí khi qua đời. 

Việc chi trả chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng thể hiện sự quan tâm, ưu đãi của Đảng và Nhà nước, là chính sách lớn, có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc đối với người có công nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho các gia đình có cuộc sống tốt hơn. Đồng thời thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc ta.Thanh Trung

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1710363
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech