Triển khai Kế hoạch Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Triển khai Kế hoạch Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam02/10/2018 14:09:19

            Căn cứ điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam; để chủ động triển khai các biện pháp, ứng phó SCTT & TKCN kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và cơ sở vật chất do sự cố, thiên tai gây ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2018 và những năm tiếp theo. Vừa qua, UBND huyện ban hành Kế hoạch Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
              Nhiệm vụ chung là phải thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn, kế hoạchh của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, Ủy ban quốc gia ứng phó SCTT & TKCN đối với các tình huống cơ bản theo Quyết định 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020 và Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2017 của Chính phủ Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó SCTT&TKCN. 
             Khảo sát, xây dựng kế hoạch ứng phó SCTT & TKCN đối với các tình huống cơ bản trên địa bàn huyện và triển khai cho các xã, thị trấn tổ chức thực hiện; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tham gia xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn cho người và trang thiết bị; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn góp phần giữ vững an ninh công trình, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. 
            Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban các cấp, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình tình thời tiết, khí hậu, thủy văn trên địa bàn; tổ chức huấn luyện, luyện tập theo các phương án, bổ sung, điều chỉnh kịp thời sát đúng tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ. 
              Làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, bảo đảm đầy đủ vật chất hậu cần, vật tư, trang bị kỹ thuật; tăng cường công tác kiểm tra, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ và các đối tượng xấu lợi dụng phá hoại.

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1575498
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech