Triển khai công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Triển khai công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 201821/08/2018 10:33:27

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến các chủ sử dụng lao động, người lao động và mọi người dân, thường xuyên, liên tục và rộng khắp, đảm bảo mọi người được tiếp cận đầy đủ những thông tin về chính sách pháp luật về BHXH, BHYT và tự giác thực hiện.Vừa qua, UBND huyện ban hành Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
Nội dung tuyên truyền là tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Nhấn mạnh BHXH, BHYT là chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tuyên truyền làm rõ trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp thực hiện chính sách BHXH, BHYT để tập trung lãnh đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện. 
 Điều 216 Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 quy định tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. 
Một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/01/2018. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015. Chú ý một số nội dung như tuyên truyền, cung cấp những thông tin về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ, phương thức đóng và thủ tục đăng ký tham gia BHYT, nhấn mạnh sự chia sẻ giữa các thành viên hộ gia đình. 
Kể từ ngày 01/01/2016, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn toàn tỉnh, có mức hưởng theo quy định và không bị coi là vượt tuyến, trái tuyến (thông tuyến huyện). - Việc thu thập thông tin của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia BHYT trên phạm vi toàn quốc nhằm thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ. Việc cấp và sử dụng mã số bảo hiểm xã hội là duy nhất, không thay đổi trong suốt quá trình tham gia đóng và hưởng bảo hiểm y tế, sau khi cơ sở dữ liệu đã hoàn thiện thì người dân khi muốn tham gia BHYT chỉ cần khai báo mã số bảo hiểm xã hội với cơ quan bảo hiểm để tham gia, không cần thực hiện kê khai các loại giấy tờ khác. Việc thay đổi mẫu thẻ bảo hiểm y tế (thẻ bảo hiểm y tế chỉ có ngày bắt đầu, không có ngày kết thúc), hướng dẫn người tham gia cách tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế. 
Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1597026
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech