Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 201928/12/2018 08:54:22

             Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; ứng dụng CNTT thúc đẩy và tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, trước hết tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng của các cấp lãnh đạo; thay đổi về nhận thức, thói quen và phương thức làm việc, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp theo hướng hiện đại. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, đảm bảo khả năng kết nối liên thông; đáp ứng hạ tầng triển khai xây dựng Chính quyền điện tử. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; tăng cường khả năng phòng, chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống CNTT và ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin mạng.
             Vừa qua, UBND huyện ban hành kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước huyện Hàm Thuận Nam năm 2019. Với chỉ tiêu chủ yếu như sau:
           - 100% cán bộ, công chức các cơ quan cấp huyện, cấp xã được trang bị máy tính phục vụ công việc chuyên môn.
          - 100% hồ sơ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã được cập nhật, quản lý, khai thác trong hệ thống phần mềm Quản lý cán bộ, công chức của tỉnh.
          - 95% văn bản ban hành của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn được ký số và gửi liên thông trong hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. 
           - 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, được cập nhật, quản lý trong hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.
           - 50% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cấp xã được cập nhật, quản lý trong hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.
            - Tỷ lệ số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 50%. 
           - 40% hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 30% hồ sơ được xử lý trực tuyến đối với các dịch vụ công đã được cung cấp trực tuyến tại mức độ 4.
             - 100% UBND các xã, thị trấn có cán bộ phụ trách tin học tại đơn vị.
Văn Vương

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1639306
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech