Phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc24/11/2017 14:59:25

           Chủ tịch UBND huyện vừa có văn bản yêu cầu các phòng ban liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn huyện.
           Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, trong đó có bệnh lở mồm long móng gia súc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện sớm ổ dịch, đặc biệt tại các khu vực có ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh. Khi có dịch xảy ra, thực hiện tiêu hủy triệt để gia súc mắc bệnh và áp dụng các biện pháp chống dịch quyết liệt dập tắc nhanh ổ dịch. Tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch lở mồm long móng đến người chăn nuôi, hộ mua bán, giết mổ gia súc để mọi người nâng cao nhận thức và có kiến thức cùng tham gia phòng, chống dịch bệnh. Khi phát hiện gia súc có triệu chứng bệnh lở mồm long móng phải báo ngay cho cơ quan Thú y huyện để triển khai ngay các biện pháp xử lý không để lây lan ra diện rộng.
Văn Vương

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1500420
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech