Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam năm 2018 trên địa bàn huyện

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam năm 2018 trên địa bàn huyện05/06/2018 10:32:19

          Nhằm triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam năm 2018; Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và các gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến. Huy động mọi nguồn lực tham gia hưởng ứng các hoạt động nhân Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. 
          Vừa qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam năm 2018 trên địa bàn huyện.  Nội dung hoạt động thứ nhất đó là tổ chức triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, với chủ đề “Gia đình – nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”, thời gian từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018.  Nội dung hoạt động thứ hai là tổ chức kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, với chủ đề: “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, thời gian từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 30/6/2018, trong đó phát động “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” trên phạm vi toàn huyện đúng vào ngày Gia đình Việt Nam, trong khung giờ từ 17 giờ - 19 giờ (thứ năm ngày 28/6/2018). Nội dung thứ ba là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích với chủ đề và thông điệp của Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư; và các hoạt động khác như tổ chức biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn. - Tổ chức tọa đàm, hội thi, hái hoa dân chủ.... các hình thức phù hợp khác theo chủ đề “ Gia đình – nguồn lực và trách nhiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình”.

VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1575474
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech