Triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 trên địa bàn huyện

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 trên địa bàn huyện11/05/2018 11:15:05

          Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống vận chuyển buôn bán hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; từng bước vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh và nhân dân tham gia, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn huyện.
         Vừa qua, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 trên địa bàn huyện. Tập trung thực hiện các nội dung như phối hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện theo nội dung Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2863/KH-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; trong đó xác định công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị, quan trọng, thường xuyên của tất cả các cơ quan, lực lượng và kiên quyết không có vùng cấm trong công tác này. Tăng cường công tác chỉ đạo tại các địa bàn, tuyến trọng điểm nhằm triển khai đồng bộ, phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng, UBND các xã, thị trấn trong phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện. Tuyên truyền và phổ biến thường xuyên về sự nguy hại của tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến nhân dân, cán bộ, công chức,nhất là những cán bộ thuộc các lực lượng chức năng để nâng cao tinh thần trách nhiệm; tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nêu gương điển hình người tốt, việc tốt nhằm tạo sức mạnh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả.
           Để thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 trên địa bàn huyện. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện cần phải xác định, nhận thức đúng và đầy đủ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xem đó là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài; từng bước định ra các giải pháp, phương thức cụ thể để thực hiện có hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, phổ biến thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên của các cơ quan, đơn vị và nhân dân; thường xuyên rèn luyện và nâng cao về bản lĩnh chính trị, đạo đức, có ý chí lập trường vững vàng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để đáp ứng nhiệm vụ được giao. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ; phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý kịp thời và triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về buôn bán tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại và vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1529928
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech