Triển khai Kế hoạch tham gia Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư năm 2018

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Triển khai Kế hoạch tham gia Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư năm 201830/08/2018 07:58:01

             Nhằm quảng bá, giới thiệu và phát huy vốn văn hóa, các lễ nghi, lễ hội, nghệ thuật truyền thống quý giá của dân tộc Chăm ở Bình Thuận nói chung và Hàm Thuận Nam nói riêng đến với nhân dân và du khách thập phương, phục vụ du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra về: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.Vừa qua, UBND huyện ban hành Kế hoạch tham gia Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư năm 2018.

        Trong thời gian 2 ngày 8 và 9/10/2018, Lễ hội sẽ có những nội dung như Hội thi nắn bánh gừng, trưng bày và trang trí lễ vật trên Thônla và Cổ bồng để dâng tế Nữ thần Pô Sah Inư tại sân khấu chính. Hội thi thổi kèn Saranai dài hơi. Nghi lễ cúng Cầu an tại tháp chính. Chương trình giao lưu văn nghệ. Nghi lễ nghinh rước trang phục nữ Thần Pô Sah Inư từ sân lễ lên tháp chính. Các chức sắc tôn giáo người Chăm thực hiện các nghi lễ như: lễ Mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục và cúng mừng đại Lễ Katê diễn ra tại tháp chính. Ngoài ra còn có các hoạt động như Thi giã gạo, nặn gốm, đội nước vượt chướng ngại vật ....

VHTT


        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1597018
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech