Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam năm 2019

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam năm 201915/01/2019 16:37:50

             Nhằm đẩy mạnh thực hiện quản lý công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện. Qua đó xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật và tình hình tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vừa qua, UBND huyện han hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam năm 2019.
              Yêu cầu của Kế hoạch đảm bảo thực hiện một cách đầy đủ, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm đối với các nội dung của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung trên địa bàn huyện. Bám sát nội dung Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra các cơ quan, ban, ngành và địa phương để thực hiện đạt hiệu quả cao trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đảm bảo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn nắm vững các nội dung, mục đích, yêu cầu và thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình quản lý.
               Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó đảm bảo và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị.
VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1639331
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech