Triển khai thi hành Luật Quốc phòng 2018

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Triển khai thi hành Luật Quốc phòng 201830/11/2018 10:04:10

              Nhằm xác định trách nhiệm của các cơ quan chức năng và tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có cơ sở triển khai xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo thi hành thống nhất Luật Quốc phòng bảo đảm tính đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự đồng thuận, thấy được ý nghĩa và trách nhiệm khi thực hiện Luật Quốc phòng.
              Vừa qua, UBND huyện ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Quốc phòng 2018. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, đúng chức trách nhiệm vụ được xác định trong kế hoạch, bảo đảm đạt chất lượng và tiến độ đề ra. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Luật; đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả.
              Nội dung Tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng; Rà soát các văn bản hiện hành về Quốc phòng; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018.
VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1596995
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech